Komornik Sądowy - Ogłasza Licytacje:


Nieruchomości Śląsk - Siemianowice Śląskie

Lp. DataOpis
1. 13-08-2013r.Pierwsza licytacja własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego 41-100 Siemianowice Śląskie, Spokojna
cena wywołania: 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109 050,00zł
2. 24-06-2014r.Pierwsza licytacja 2/3 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu
należącego do dłużnika: Piotra Eckelmanna KW - KA1I/21006/5 położonego w Siemianowicach Śląskich ul. Chorzowska
cena wywołania: 3/4 sumy oszacowania i wynosi
86.680,00 zł.
3. 30-06-2014r.Opis i oszacowanie nieruchomości położonej Siemianowice Śląskie, ul. Wróbla 11E - NKW: KA1I/00010581/9
4. 07-10-2014r.Pierwsza licytacja 1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Alicja Kurdykowska położonej: 41-100 Siemianowice Śląskie, Plebiscytowa 11, Siemianowice Śląskie, dla której Skarb Państwa SR w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6117, [NKW: KA1I/00006117/5]
Suma oszacowania wynosi 363105,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272.328,75 zł.
5. 07-10-2014r.Pierwsza licytacja 1/2 udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: Artur Boroń położonej: 41-100 Siemianowice Śląskie, Plebiscytowa 11, Siemianowice Śląskie, dla której Skarb Państwa SR w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 6117, [NKW: KA1I/00006117/5]
Suma oszacowania wynosi 363105,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 272.328,75 zł.
6. 20-11-2014r.
godz. 0930

Pierwsza licytacja nieruchomości

należącej do dłużnika: Marcin Kaim położonej:
41-100 Siemianowice Śląskie, Powstańców 54c/33, Siemianowice Śląskie.

Suma oszacowania wynosi 61 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 125,00zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest
6 150,00zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O.
w Siemianowicach Śląskich, ul. Świerczewskiego
53 10501357 1000 0090 6956 8567

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich przy ul.Chorzowska 14. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Leszek Sobierajski
7. 25-11-2014r.
godz. 1330

Pierwsza licytacja nieruchomości - licytacja 1/6 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

należącej do dłużnika: Ewelina Szczepaniak położonej:
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wł.Jagiełły 35a/15, Siemianowice Śląskie

dla którego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW KA1I/00021006/5.

Suma oszacowania udziału wynosi 28 893,33zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
21 669,99zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 889,33zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O.
w Siemianowicach Śląskich, ul. Świerczewskiego
53 10501357 1000 0090 6956 8567

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich przy ul.Chorzowska 14. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Leszek Sobierajski
8. 05-02-2014r.
godz. 1115

Pierwsza licytacja nieruchomości - licytacja 1/6 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

należącej do dłużnika: Ewelina Szczepaniak położonej:
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wł.Jagiełły 35a/15, Siemianowice Śląskie

dla którego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW KA1I/00021006/5.

Suma oszacowania udziału wynosi 28 893,33zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
19 262,22zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 889,33zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O.
w Siemianowicach Śląskich, ul. Świerczewskiego
53 10501357 1000 0090 6956 8567

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich przy ul.Chorzowska 14. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Leszek Sobierajski
9. 05-02-2014r.
godz. 1135

Druga licytacja nieruchomości - licytacja 4/6 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

należącego do dłużnika: Piotr Eckelmann położonego:
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Wł.Jagiełły 35a/15, Siemianowice Śląskie

dla którego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW KA1I/00021006/5.

Suma oszacowania udziału wynosi 115 573,33zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
77 048,89zł . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 557,33zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O.
w Siemianowicach Śląskich, ul. Świerczewskiego
53 10501357 1000 0090 6956 8567

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich przy ul.Chorzowska 14. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Leszek Sobierajski
10. 19-05-2015r.
godz. 1430

Pierwsza licytacja nieruchomości

należącego do dłużnika: Janina Cebo położonej:
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Hermana Wróbla 11E, Siemianowice Śląskie

dla którego Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NKW KA1I/00010581/9.

Suma oszacowania wynosi 103 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
77 250,00zł. . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 300,00zł.
Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O.
w Siemianowicach Śląskich, ul. Świerczewskiego
53 10501357 1000 0090 6956 8567

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Akta egzekucyjne na tydzień przed licytacją można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich przy ul.Chorzowska 14. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Leszek Sobierajski

Adres kancelarii:
ul. Wyzwolenia 2
41 - 100 Siemianowice Śląskie
tel./fax (032) 228 - 00 - 22

Konto bankowe kancelarii: ING Bank Śląski
53 1050 1357 1000 0090 6956 8567

e-mail:
siemianowice.sobierajski@komornik.pl
kancelaria@komornik-sobierajski.pl