Komornik Sądowy - Ogłasza Licytacje:


Ruchomości Nieruchomości
03-09-2013r. o godz.10:00 13-08-2013r. godz.10:00
27-08-2013r. o godz.10:00 24-06-2014. godz.09:00
18-06-2014r. o godz.10:00 30-06-2014. godz.10:00
27-08-2013r. o godz.10:15 07-10-2014r. godz. 09:00
23-07-2014r. o godz.10:15 07-10-2014r. godz. 09:00
05-11-2014r. o godz.10:30 20-11-2014r. godz. 09:30
25-11-2014r. godz. 13:30
05-02-2015r. godz. 11:15
05-02-2015r. godz. 11:35
19-05-2015r. godz. 14:30

Adres kancelarii:

ul. Wyzwolenia 2
41 - 100 Siemianowice Śląskie
tel./fax 032 228 - 00 - 22

e-mail:
siemianowice.sobierajski@komornik.pl